Taistelu opintotuesta ja Suomen tulevaisuudesta

Tämä kirjoitus on julkaistu vuoden 2015 eduskuntavaalien aikana.

Opintotuen rajaaminen toista korkeakoulututkintoa opiskelevilta johtaisi korkeampaan työttömyyteen ja pidempiin opintoaikoihin. Lisäksi uudistus kannustaisi kikkailuun, koska vain opinnoista valmistuminen estäisi tuen saamisen toiseen tutkintoon. Yksi leikkauslinjan kannattajista myöntää tämän. Samalla kansanedustaja Eloranta (SDP) tunnustaa, että uudistus vähentäisi monipuolista osaamista työmarkkinoilla. Herää kysymys, miksi haluaisimme kannustaa opiskelijoita tuhlaamaan aikaansa opintoihin, joista he eivät aio valmistua. Opiskeluajat myös pidentyisivät, koska opiskelijoiden tulisi tehdä enemmän töitä opintojensa ohella. Tämä työskentely ei olisi omaehtoista, eikä tukisi opintoja, vaan hidastaisi niitä.

Uudelleen kouluttautuvia on kannustettava rankaisemisen sijaan. Työmarkkinoiden suurimpia ongelmia tällä hetkellä on rakenteellinen työttömyys useilla eri aloilla. Uudelleenkouluttautuminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan, mutta ongelman ratkaisemisen sijaan Kokoomus, SDP ja muut myötäilijät haluavat pahentaa tilannetta entisestään. Korkeakoulutettujen työttömyys on merkki muuttuneesta maailmasta, jossa pysyvä oma ala ja työura yhden työnantajan alla ovat suurimmalle osalle menneisyyttä.

Opintotukea rajoittamalla säästetään 10,5 miljoonaa euroa, josta iso osa kuitenkin menetetään kasvaneissa toimeentulotukimenoissa. Toimeentulotuki vaati erillisen päätöksen joka kuukausi, mikä lisää byrokratian määrää ja rahanmenoa. Leikkaus maksaa myös valtiolle niinä potentiaalisina veronmaksajina, jotka eivät työllisty tämän uudistuksen jälkeen, koska uudelleenkouluttautuminen vaikeutuu. Työtön maksaa valtiolle välittöminä kustannuksina erään varovaisen arvion mukaan n. 18 000 euroa vuodessa, kun taas opintotukea saa vuodessa n. 8000 € tai 4500 €, jos ei nosta lainaa.

Tuntuu usein siltä, että Suomen valtio on julistanut sodan opiskelijoita ja koulutusta vastaan. Työllistyvä korkeakoulutettu kuitenkin maksaa koulutuksensa takaisin veroissa ja luo osaamisellaan hyvinvointia sekä vaurautta Suomeen.


-Emil Bulut